Agrupamento de cursos complementares da CECGP para o ano de 2018